Privacy Policy

Gegevens die u invoert op de site of aan hioshop.nl ter beschikking stelt worden verzonden via een beveiligde SSL verbinding, wat betekent dat uw gegevens zijn beschermd tegen inzage of misbruik door derden.

 

Uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in bestanden van Hioshop.nl, maar alleen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. U kunt altijd inzage krijgen in uw gegevens, via uw account of door contact met ons op te nemen. U bent bovendien gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen indien de gegevens niet correct zijn weergegeven.

 

De aan hioshop.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin in begrepen het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor promotie of reclamedoeleinden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door u. Ook zullen zij niet ter beschikking worden gesteld aan derden, buiten geselecteerde partners die door hioshop.nl worden ingeschakeld, bijvoorbeeld ter uitlevering van uw order. Ook op deze partners rust de verplichting vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan, en ze alleen te gebruiken voor doeleinden ter bevordering van een adequate uitvoering van uw order.

 

Kortom: veilig winkelen doet u bij hioshop.nl!